Visie

De behandelaars van het IOPC werken volgens de oplossingsgerichte methodiek, een doelgerichte en cliëntgerichte manier van werken. Tijdens het eerste gesprek worden zowel uw aanmeldingsklachten als uw veranderwensen en doelen besproken. Samen met u worden haalbare doelen gesteld voor de behandeling. Tijdens de gesprekken wordt onderzocht welke kleine stappen gezet kunnen worden op weg naar deze doelen. Ook wordt onderzocht wat er goed werkt in een bepaalde situatie. De oplossingsgerichte behandelaar legt minder nadruk op deficiënties en diagnoses en juist meer op krachten en hulpbronnen van de cliënt.

Wij behandelen een breed scala aan psychologische en psychiatrische problemen:

Angstklachten: Behandeling van verschillende vormen van angst, zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniek, fobieën, en sociale angstproblemen.

Depressieve klachten: Hulp bij depressie en andere stemmingsproblemen, inclusief bipolaire stoornis en dysthymie.

Persoonlijkheidsproblemen: Therapie voor cliënten met uiteenlopende persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline, afhankelijke, en narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Stressgerelateerde problemen: Interventies voor stressmanagement en behandeling van aan stress gerelateerde aandoeningen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) en aanpassingsstoornissen.

Relatie- en gezinsproblemen: Therapieën gericht op het verbeteren van relaties, communicatie, en dynamiek binnen het gezin of de partnerrelatie.

Verslavingsproblematiek: Behandeling van verslavingen aan bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken, of internet, inclusief ondersteuning bij herstel en terugvalpreventie.

Eetstoornissen: Begeleiding en therapie voor eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, en eetbuistoornis.

Ontwikkelingsproblemen: Ondersteuning bij problemen gerelateerd aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS).

Psychotherapie voor ouderen: Gespecialiseerde zorg voor ouderen die kampen met problemen als dementie, depressie, en eenzaamheid.

Levensfaseproblematiek: Ondersteuning bij problemen gerelateerd aan specifieke levensfasen en -transities, zoals het verlies van een dierbare, pensionering, of carrièreswitch.

Visie

De behandelaars van het IOPC werken volgens de oplossingsgerichte methodiek, een doelgerichte en cliëntgerichte manier van werken. Tijdens het eerste gesprek worden zowel uw aanmeldingsklachten als uw veranderwensen en doelen besproken. Samen met u worden haalbare doelen gesteld voor de behandeling. Tijdens de gesprekken wordt onderzocht welke kleine stappen gezet kunnen worden op weg naar deze doelen. Ook wordt onderzocht wat er goed werkt in een bepaalde situatie. De oplossingsgerichte behandelaar legt minder nadruk op deficiënties en diagnoses en juist meer op krachten en hulpbronnen van de cliënt.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: