Klachtenregeling

Uw tevredenheid staat bij ons voorop, echter waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als u klachten heeft over de praktijk of over de behandelaar, kunt u die het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk kunnen de klachten in een gesprek opgelost worden. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging LVVP of NIP, die zal trachten te bemiddelen met een bemiddelaar in de regio. Indien bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP of bij het college van toezicht van het NIP.

Hieronder vind u een link naar de klachtenregelingen:

van de beroepsvereniging LVVP:

Klachtenregeling LVVP

en van de beroepsvereniging NIP:

klachtenregeling NIP

Klachtenregeling

Uw tevredenheid staat bij ons voorop, echter waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als u klachten heeft over de praktijk of over de behandelaar, kunt u die het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk kunnen de klachten in een gesprek opgelost worden. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging NVVP of NIP, die zal trachten te bemiddelen met een bemiddelaar in de regio. Indien bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVVP of bij het college van toezicht van het NIP.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: