Werkwijze

U kunt telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-14.00 uur) of online via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Werkwijze

U kunt telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-14.00 uur) of online via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Aanmelden

U kunt telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-14.00 uur) of online via deze website bij “contact”.

Intakegesprek

U maakt kennis met uw behandelaar en bespreekt uw aanmeldingsklachten en veranderwensen. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. Bij de aanmelding van een kind of jeugdige tot 15 jaar gebeurt dat met ouders/opvoeders die in het eerste gesprek worden uitgenodigd. Als de ouders voorkeur hebben om het eerste gesprek alleen komen, is dat mogelijk.

Duur van een gesprek

Een intakegesprek duurt 60 minuten, een behandelgesprek duurt 45 minuten. Voor een gezinsgesprek, oudergesprek of relatiegesprek worden 90 minuten uitgetrokken.

Duur van de behandeling

Generalistische GGZ: 5 tot maximaal 12 gesprekken, afhankelijk de aard van de klachten en van de “zorgvraagzwaarte” door de huisarts aangegeven. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Informeert u goed voor de aanvang van de behandeling om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. In overleg met u kunnen ook sessies worden toegevoegd, op basis van zelfbetaling.

Specialistische GGZ (tweedelijns psychologische zorg, psychotherapie): zoveel sessies als nodig is, de duur van de behandeling is afhankelijk van de complexiteit van de klachten en de mogelijkheden van de client. De SGGZ wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.

Aanmeldingsformulier