Werkwijze

Je kunt je telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-12.00 uur) of online via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Intakegesprek

Je maakt kennis met je behandelaar en bespreekt jouw aanmeldingsklachten en veranderwensen. De behandelaar stelt samen met jou een behandelplan op. Bij de aanmelding van een kind of jeugdige tot 15 jaar gebeurt dat met ouders/opvoeders die in het eerste gesprek worden uitgenodigd. Als de ouders voorkeur hebben om het eerste gesprek alleen komen, is dat mogelijk.

Duur van een gesprek

Een intakegesprek duurt 90 minuten, een behandelgesprek duurt 45-60 minuten. Voor een gezinsgesprek, oudergesprek of relatiegesprek worden 90 minuten uitgetrokken.

Wie kan er terecht bij het IOPC?

Bij het IOPC kunnen clienten van alle leeftijden terecht: kinderen, jeugdigen en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten; volwassenen angsten, stemmingsproblemen, relatieproblemen, vragen over opevoeding, sociale problemen, verwerkingsproblemen bij traumatische ervaringen. Kinderen en jeugdigen: opvallend of teruggetrokken gedag, ontwikkelingsproblemen, faalangst, sociale problemen, verwerking van echtscheiding, psychische problemen van een ouder/opvoeder.

Duur van de behandeling

Specialistische GGZ: zoveel sessies als nodig zijn, de duur van de behandeling is afhankelijk van de complexiteit van de klachten. De SGGZ wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.

Afsluiten van de behandeling

De behandeling wordt in onderling overleg afgesloten. De vooruitgang wordt besproken aan de hand van de gestelde behandeldoelen. Nazorg wordt besproken. De cliënt wordt uitgenodigd de behandeling te evalueren.

Openingstijden en bereikbaarheid

Het IOPC is op werkdagen geopend van 09:00-18:00 uur. De secretaresse is dagelijks bereikbaar van 09:00-12:00 uur. Tijdens vakanties van uw behandelaar zal hij of zij een vervanger aanwijzen in overleg met de client. ‘S avonds en in het weekend is het IOPC niet bereikbaar. Bij een crisis kunt u contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst via uw huisarts.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2024 bedraagt: € 385,-. Dit geldt voor alle ziektekostenverzekeraars en is wettelijk verplicht. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, geldt geen eigen risico.

Werkwijze

Je kunt je telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-12.00 uur) of online via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Aanmelden

Je kunt je telefonisch aanmelden (dagelijks 09.00-12.00 uur) of online via deze website bij “contact”.

Intakegesprek

Je maakt kennis met je behandelaar en bespreekt jouw aanmeldingsklachten en veranderwensen. De behandelaar stelt samen met jou een behandelplan op. Bij de aanmelding van een kind of jeugdige tot 15 jaar gebeurt dat met ouders/opvoeders die in het eerste gesprek worden uitgenodigd. Als de ouders voorkeur hebben om het eerste gesprek alleen komen, is dat mogelijk.

Duur van een gesprek

Een intakegesprek duurt 90 minuten, een behandelgesprek duurt 45-60 minuten. Voor een gezinsgesprek, oudergesprek of relatiegesprek worden 90 minuten uitgetrokken.

Duur van de behandeling

Specialistische GGZ: zoveel sessies als nodig zijn, de duur van de behandeling is afhankelijk van de complexiteit van de klachten. De SGGZ wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.

Afsluiten van de behandeling

De behandeling wordt in onderling overleg afgesloten. De vooruitgang wordt besproken aan de hand van de gestelde behandeldoelen. Nazorg wordt besproken. De cliënt wordt uitgenodigd de behandeling te evalueren.

Openingstijden en bereikbaarheid

Het IOPC is op werkdagen geopend van 09:00-18:00 uur. De secretaresse is dagelijks bereikbaar van 09:00-12:00 uur. Tijdens vakanties van uw behandelaar zal hij of zij een vervanger aanwijzen in overleg met de client. ‘S avonds en in het weekend is het IOPC niet bereikbaar. Bij een crisis kunt u contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst via uw huisarts.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2024 bedraagt: € 385,-. Dit geldt voor alle ziektekostenverzekeraars en is wettelijk verplicht. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, geldt geen eigen risico.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: