Missie en Visie van het IOPC

Bij het IOPC streven we ernaar een veilige thuishaven te bieden aan mensen van alle leeftijden die psychotherapeutische ondersteuning zoeken. Onze focus ligt op het benutten van het potentieel van elk individu binnen zijn of haar unieke systeem, in plaats van louter te concentreren op probleemanalyses of het toekennen van diagnostische labels.

Wij zetten de krachten en veranderwensen van onze cliënten centraal door middel van oplossingsgerichte en systeemgerichte gesprekken, en blijven daarbij altijd aandacht schenken aan de relaties die zij koesteren.

Doelstellingen

 • Wij streven ernaar effectieve psychotherapie op maat te bieden voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
 • Ons doel is het versterken van de reeds aanwezige krachten en capaciteiten van elke cliënt en diens systeem.
 • Wij zetten in op het bevorderen van welzijn door het verdiepen van inzichten in relaties.
 • Wij bieden ondersteuning aan ouders om hen te versterken in hun opvoedkundige en begeleidende rol.
 • Wij leveren deskundige supervisie, erkend door NVRG, aan professionals in de GGZ.
 • Het waarborgen van volledige vertrouwelijkheid en veiligheid voor al onze cliënten staat bij ons hoog in het vaandel.
 • We zetten ons actief in voor de voortdurende professionele ontwikkeling binnen het veld van psychotherapie, met name oplossingsgerichte therapie.

Onze kernwaarden

 • Cliëntgerichtheid: Onze prioriteit ligt bij de wensen en doelen van onze cliënten.
 • Integriteit: Wij garanderen vertrouwelijkheid en handelen altijd volgens hoge ethische normen.
 • Systemisch denken: We erkennen de diepe verbondenheid van elke cliënt met zijn of haar omgeving en waarderen dit.
 • Krachtgericht: Onze focus ligt op het potentieel en de krachten van de cliënt, boven de klachten.
 • Professionaliteit: Onze therapeuten zijn niet alleen hoogopgeleid en ervaren, maar zetten zich ook continu in voor verdere ontwikkeling.
 • Samenwerking: Als een hecht team zetten we ons in om de beste zorg te bieden.
 • Transparantie: We staan voor open communicatie en bieden duidelijkheid in al onze diensten en interacties.

Gesprekstherapie volwassenen

Gesprekstherapie: verschillende vormen

Gesprekstherapie kan als individuele behandeling plaatsvinden of als systeembehandeling, zoals bij relatietherapie.

Meer informatie over:

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: