Privacy

Geheimhouding

De behandelaars van het I.O.P.C. werken in overeenstemming met de geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) en de geldende regels van de beroepscode van het NIP en de L.V.V.P. (beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten). Dit betekent dat op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan bescherming van uw privacy.

De relatie tussen cliënt en behandelaar is een vertrouwensrelatie. De behandelaar is verantwoordelijk voor geheimhouding van alle informatie die tijdens de consulten wordt verkregen. Ook als de behandeling is beëindigd, blijft deze bepaling van kracht. Als het verstrekken van informatie aan derden (bijvoorbeeld uw huisarts) of het opvragen van informatie van derden (bijvoorbeeld een eerdere behandelaar) van belang is, zal de behandelaar vooraf uw schriftelijke toestemming vragen. Deze machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken.

Dossier

De behandelaar beheert een dossier van de cliënt waarin hij voor de behandeling relevante stukken bewaart. Dit zijn administratieve gegevens zoals naam geboortedatum, adres en telefoonnummer; gegevens over de gezondheid van de cliënt, zoals medicijngebruik; de indicatiestelling, de voorgeschiedenis, brieven van en over de cliënt, alsook verslagen over de voortgang van de behandeling; verwijsbrief van de huisarts en eventuele informatie van andere behandelaars.

De behandelaar moet het dossier zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De behandelaar dient alle wettelijk verplichte maatregelen te treffen dat de gegevens van de cliënt veilig worden opgeborgen en deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er onverhoopt gegevens lekken of zoekraken, is hij verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook de cliënt dient op de hoogte te worden gesteld.

Alle behandelaars van het I.O.P.C. die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. Dit geldt ook voor collega’s die de behandelaar vervangen bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Zij zijn ook gehouden als het beroepsgeheim. Het dossier van de cliënt wordt alleen ingezien en bijgehouden voor zover dit nodig is om de cliënt van goede zorg te voorzien.

Wat betreft zijn dossier heeft de cliënt inzagerecht en kan een kopie opvragen. Ouders hebben inzagerecht in het dossier van hun kind, totdat het kind 12 jaar is. De behandelaar van het I.O.P.C dient binnen één maand te reageren om een verzoek tot inzage. Als de cliënt vindt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kan hij de behandelaar vragen deze te wijzigen. Het wijzigen van het professionele oordeel van de behandelaar is niet mogelijk. Wel kan de cliënt een aanvullend eigen oordeel in het dossier laten opnemen.

Na beëindiging van de behandeling wordt het dossier (vanaf 2019) 20 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan de behandelaar verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Dit geldt alleen voor gegevens uit het behandeldossier. Administratieve gegevens dienen vanwege fiscale wetgeving langer bewaard te worden.

Veilige communicatie

Het I.O.P.C. raadt de cliënt aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling te e-mailen of whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Cliënten communiceren via eeen geïntegreerd, veilig systeem met behandelaars van het I.O.P.C.

Zorgverzekeraars

Ten behoeve van declaratie van de behandeling bij de zorgverzekeraar, dient de behandelaar een aantal gegevens door te geven. Dit gaat om de behandeldata (datum intake, protocol en data van de gesprekken) en een diagnose. Als de cliënt bezwaar maakt tegen het doorgeven van een diagnose aan de zorgverzekeraar, kan hij schriftelijk bezwaar aantekenen, door middel van een ondertekende privacyverklaring.

Zorgverzekeraars mogen de administratie van het I.O.P.C. controleren. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie over of inzage in het dossier. Dit is aan strikte regels gebonden die wettelijk zijn vastgelegd. In geval van een controle zal de cliënt hierover vooraf worden geïnformeerd.

Privacy

Geheimhouding

De behandelaars van het I.O.P.C. werken in overeenstemming met de geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) en de geldende regels van de beroepscode van het NIP en de L.V.V.P. (beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten). Dit betekent dat op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan bescherming van uw privacy.

De relatie tussen cliënt en behandelaar is een vertrouwensrelatie. De behandelaar is verantwoordelijk voor geheimhouding van alle informatie die tijdens de consulten wordt verkregen. Ook als de behandeling is beëindigd, blijft deze bepaling van kracht. Als het verstrekken van informatie aan derden (bijvoorbeeld uw huisarts) of het opvragen van informatie van derden (bijvoorbeeld een eerdere behandelaar) van belang is, zal de behandelaar vooraf uw schriftelijke toestemming vragen. Deze machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken.

Dossier

De behandelaar beheert een dossier van de cliënt waarin hij voor de behandeling relevante stukken bewaart. Dit zijn administratieve gegevens zoals naam geboortedatum, adres en telefoonnummer; gegevens over de gezondheid van de cliënt, zoals medicijngebruik; de indicatiestelling, de voorgeschiedenis, brieven van en over de cliënt, alsook verslagen over de voortgang van de behandeling; verwijsbrief van de huisarts en eventuele informatie van andere behandelaars.

De behandelaar moet het dossier zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De behandelaar dient alle wettelijk verplichte maatregelen te treffen dat de gegevens van de cliënt veilig worden opgeborgen en deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er onverhoopt gegevens lekken of zoekraken, is hij verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook de cliënt dient op de hoogte te worden gesteld.

Alle behandelaars van het I.O.P.C. die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. Dit geldt ook voor collega’s die de behandelaar vervangen bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Zij zijn ook gehouden als het beroepsgeheim. Het dossier van de cliënt wordt alleen ingezien en bijgehouden voor zover dit nodig is om de cliënt van goede zorg te voorzien.

Wat betreft zijn dossier heeft de cliënt inzagerecht en kan een kopie opvragen. Ouders hebben inzagerecht in het dossier van hun kind, totdat het kind 12 jaar is. De behandelaar van het I.O.P.C dient binnen één maand te reageren om een verzoek tot inzage. Als de cliënt vindt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kan hij de behandelaar vragen deze te wijzigen. Het wijzigen van het professionele oordeel van de behandelaar is niet mogelijk. Wel kan de cliënt een aanvullend eigen oordeel in het dossier laten opnemen.

Na beëindiging van de behandeling wordt het dossier (vanaf 2019) 20 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan de behandelaar verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Dit geldt alleen voor gegevens uit het behandeldossier. Administratieve gegevens dienen vanwege fiscale wetgeving langer bewaard te worden.

Veilige communicatie

Het I.O.P.C. raadt de cliënt aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling te e-mailen of whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd.

Zorgverzekeraars

Ten behoeve van declaratie van de behandeling bij de zorgverzekeraar, dient de behandelaar een aantal gegevens door te geven. Dit gaat om de behandeldata (datum intake, protocol en data van de gesprekken) en een diagnose. Als de cliënt bezwaar maakt tegen het doorgeven van een diagnose aan de zorgverzekeraar, kan hij schriftelijk bezwaar aantekenen, door middel van een ondertekende privacyverklaring.

Zorgverzekeraars mogen de administratie van het I.O.P.C. controleren. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie over of inzage in het dossier. Dit is aan strikte regels gebonden die wettelijk zijn vastgelegd. In geval van een controle zal de cliënt hierover vooraf worden geïnformeerd.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: