Kwaliteitsbevordering

Beroepsverenigingen en BIG-registratie

De behandelaars van het IOPC zijn lid van verschillende beroepsverenigingen, zoals NIP, NVRG, VKJP, LVVP. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd door regelmatige bij- en nascholing, intercollegiale intervisie en visitatie van de praktijkvoering. Een aantal behandelaars is ook ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), wat betekent dat moet zijn voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener.

Beroepscode

In zijn beroepsuitoefening is de behandelaar gehouden aan een beroepscode. Hierin zijn regels opgenomen die richting geven aan zijn beroepsmatig handelen. Sleutelwoorden zijn: een professionele relatie met de cliënt, verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. U kunt de beroepscode voor psychologen inzien op de website van het NIP en de beroepscode voor psychotherapeuten op de website van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van het I.O.P.C. is in te zien bij de secretaresse.

Kwaliteitsstatuut IOPC

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: