Vergoedingen en kosten 

Zorg Prestatie Model

Vanaf 1 januari 2022 worden consulten vergoed volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM). De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is afgeschaft. ZPM leidt tot vergoeding op maat, van mildere tot ernstige psychische aandoeningen. Het werken met ZPM levert ook minder administratieve lasten op. Periodiek ontvang je van de ziektekostenverzekering een overzicht van de ontvangen zorg.

Eigen risico 2024

Van jouw ziektekostenverzekeraar ontvang je periodiek een factuur voor het eigen risico. Het eigen risico is wettelijk verplicht en bedraagt maximaal € 385,- per persoon per jaar. Je betaalt het direct aan jouw ziektekostenverzekeraar. Voor kinderen en jeugdigen geldt geen eigen risico.

Kinderen en jeugdigen 2024

Behandelingen voor kinderen en jeugdigen worden betaald door de client, ze worden niet langer vergoed door de gemeenten.

Contracten met ziektekostenverzekeraars

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract: MENZIS – OWM – ANDERZORG – CZ – FRIESLAND – ONVZ – FBTO – DSW – VGZ – INTERPOLIS – ZORGZAAM – ZILVEREN KRUIS

Annuleren of verzetten van een afspraak

Bij verhindering van een afspraak word je verzocht dit zo snel mogelijk door te geven aan de secretaresse van het IOPC, dagelijks te bereiken van 09:00 – 12:00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@iopc.eu.

Annuleer je of verzet je een afspraak korter dan 48 uur (2 werkdagen) voor het tijdstip van de gemaakte afspraak dan brengen wij een vast bedrag van € 50.- euro in rekening. Dit bedrag dien je zelf te betalen. De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze “no show” namelijk niet. 

Onverzekerde zorg 2024

Onverzekerde zorg betreft zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Relatietherapie wordt bijvoorbeeld niet vergoed door ziektekostenverzekeringen. In dit geval betaalt de client de zorg zelf. Het tarief voor onverzekerde zorg bedraagt: € 110,- voor  een consult van 45 minuten; € 140,- voor 60 minuten; € 195,- voor 90 minuten. Zelfbetalende clienten ontvangen een nota aan het eind van de maand.

Supervisie

Voor supervisie geldt een tarief van € 140.- per 60 minuten, exclusief 2% btw.

Groepssupervisie (2 of 3 personen)

Voor groepssupervisie geldt een tarief van € 210,- per 90 minuten, exclusief 21% btw.

Vergoedingen en kosten 2024

Generalistische Basis GGZ 2024

Vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet worden 5 tot 12 sessies vergoed. U ontvangt een nota aan het einde van het hele traject, die u binnen 30 dagen dient te betalen en die u zelf bij uw ziektekostenverzekeraar kunt indienen.

Specialistische GGZ 2024

SGGZ of Psychotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. U ontvangt geen nota van het IOPC, de behandeling wordt rechtstreeks vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Naast de consulten wordt ook de verplichte indicatiestelling voor het aanvragen van de DBC door het IOPC bij de ziektekostenverzekering in rekening gebracht.

Eigen risco 2024

Zowel voor Basis GGZ als de Specialistische GGZ geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per persoon. Het eigen risico betaalt u direct aan uw ziektekostenverzekeraar, mits u reeds voor eerdere zorg heeft betaald. Voor kinderen en jeugdigen geldt geen eigen risico.

Kinderen en jeugdigen 2024

Behandelingen voor kinderen en jeugdigen worden door de client zelf betaald. Deze nota kan niet worden ingediend bij de ziektekostenverzekering. Het IOPC heeft geen zorgcontract met gemeenten.

Contracten met ziektekostenverzekeraars

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract: MENZIS – OWM – ANDERZORG – CZ – FRIESLAND – ONVZ – FBTO – DSW – VGZ – INTERPOLIS – ZORGZAAM – ZILVEREN KRUIS

Supervisie

Voor supervisie geldt een tarief van € 130.- per 60 minuten.

Groepssupervisie (2 of 3 personen)

Voor groepssupervisie geldt een tarief van € 200,- per 90 minuten.

Afspraak annuleren

Bij verhindering van uw gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaresse van het IOPC, dagelijks te bereiken van 09.00-14.00 uur. U kunt ook het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen.

Annuleert u korter dan 48 uur (2 werkdagen) voor het tijdstip van de afspraak dan zijn wij genoodzaakt € 50.- euro in rekening te brengen. De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze “no show” namelijk niet.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: