Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij beide partners deelnemen aan het gesprek. Het kan ook voorkomen dat de partners afwisselend voor individuele gesprekken naar therapie komen, in samenspraak met de therapeut.Relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd en de relatietherapeut een systeemtherapeut. Een relatiegesprek duurt 90 minuten.

Doel

De therapeut zal zowel de onstane problemen als de veranderwensen van beide partners in kaart brengen. Er worden doelen gesteld en mogelijkheden onderzocht om deze doelen te bereiken, waarvoor beide partner zich inspannen.
De relatietherapeut biedt geen kant en klare oplossingen maar onderzoekt samen met de partners hoe de communicatie kan worden verbeterd en hoe een gunstige ontwikkeling in gang kan worden gezet.De inzet van de cliënten is daarbij even belangrijk als de deskundigheid van de hulpverlener.

Wanneer relatietherapie?

Relatietherapie is aangewezen bij terugkerende ruzies in de relatie, gebeurtenissen die het vertrouwen hebben beschaamd, te weinig intimiteit. Soms wordt voor relatietherapie gekozen om de relatie op een goede manier te beeindigen.

Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij beide partners deelnemen aan het gesprek. Het kan ook voorkomen dat de partners afwisselend voor individuele gesprekken naar therapie komen, in samenspraak met de therapeut.Relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd en de relatietherapeut een systeemtherapeut. Een relatiegesprek duurt 90 minuten.

Doel

De therapeut zal zowel de onstane problemen als de veranderwensen van beide partners in kaart brengen. Er worden doelen gesteld en mogelijkheden onderzocht om deze doelen te bereiken, waarvoor beide partner zich inspannen.
De relatietherapeut biedt geen kant en klare oplossingen maar onderzoekt samen met de partners hoe de communicatie kan worden verbeterd en hoe een gunstige ontwikkeling in gang kan worden gezet.De inzet van de cliënten is daarbij even belangrijk als de deskundigheid van de hulpverlener.

Wanneer relatietherapie?

Relatietherapie is aangewezen bij terugkerende ruzies in de relatie, gebeurtenissen die het vertrouwen hebben beschaamd, te weinig intimiteit. Soms wordt voor relatietherapie gekozen om de relatie op een goede manier te beeindigen.

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: