Psychologisch en didactisch onderzoek

Intakegesprek

Samen met ouders/opvoeders en kind bespreekt de behandelaar van het IOPC we de onderzoeksvraag. Waarover zijn er zorgen, wat gaat er goed betreffende de ontwikkeling van het kind, het schoolse en sociale functioneren. Er wordt een plan gemaakt voor onderzoek. Met uw toestemming nemen wij ook contact op met school om de visie van de leerkracht te leren kennen.

Intelligentie onderzoek

Er wordt een analyse gemaakt van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden.

Neuro-psychologisch onderzoek

Onderzoek naar de executieve functies, zoals visueel-motorische vaardigheden, geheugen (korte termijn, lange termijn, werkgeheugen, automatiseren), aandacht en concentratie, planning, structureren en flexibiliteit van het denken.

Persoonlijkheidsonderzoek

Aan de hand van gesprekken,vragenlijsten en tekeningen wordt een indruk gekregen van de persoonlijkheidskenmerken van het kind. Een aantal vragenlijsten worden ingevuld door ouders en leerkrachten. Deze geven een omvattend beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Didactisch onderzoek

Schoolse vaardigheden zoals technisch lezen, spelling en rekenen worden getoetst om een beeld te krijgen van deze vaardigheden.

Nabespreking

Na het onderzoek volgt een evaluatiegesprek waarin we de onderzoeksresultaten met u bespreken. Dat wordt ook opgetekend in een rapport.
Aan de hand van de resultaten geven we adviezen over begeleiding, behandeling of doorverwijzing.

Psychologisch en didactisch onderzoek

Intakegesprek

Samen met ouders/opvoeders en kind bespreekt de behandelaar van het IOPC we de onderzoeksvraag. Waarover zijn er zorgen, wat gaat er goed betreffende de ontwikkeling van het kind, het schoolse en sociale functioneren. Er wordt een plan gemaakt voor onderzoek. Met uw toestemming nemen wij ook contact op met school om de visie van de leerkracht te leren kennen.

Intelligentie onderzoek

Er wordt een analyse gemaakt van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden.

Neuro-psychologisch onderzoek

Onderzoek naar de executieve functies, zoals visueel-motorische vaardigheden, geheugen (korte termijn, lange termijn, werkgeheugen, automatiseren), aandacht en concentratie, planning, structureren en flexibiliteit van het denken.

Persoonlijkheidsonderzoek

Aan de hand van gesprekken,vragenlijsten en tekeningen wordt een indruk gekregen van de persoonlijkheidskenmerken van het kind. Een aantal vragenlijsten worden ingevuld door ouders en leerkrachten. Deze geven een omvattend beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Didactisch onderzoek

Schoolse vaardigheden zoals technisch lezen, spelling en rekenen worden getoetst om een beeld te krijgen van deze vaardigheden.

Nabespreking

Na het onderzoek volgt een evaluatiegesprek waarin we de onderzoeksresultaten met u bespreken. Dat wordt ook opgetekend in een rapport.
Aan de hand van de resultaten geven we adviezen over begeleiding, behandeling of doorverwijzing.

Aanmeldingsformulier

Geen velden gevonden.

Deel deze pagina, kies uw platform: