Ouderconsultatie

Als een kind of jongere in behandeling komt bij het IOPC zal met de ouders/opvoeders paralelle gesprekken worden gevoerd over de voortgang van de behandeling. Er wordt ook onderzocht naar “wat er thuis werkt” en hoe ouders/opvoeders kunnen bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Ook als het kind/jongere niet in individuele behandeling is, zijn ouders welkom om de opvoeding/begeleiding van hun kind te bespreken.

Ouderconsultatie

Als een kind of jongere in behandeling komt bij het IOPC zal met de ouders/opvoeders paralelle gesprekken worden gevoerd over de voortgang van de behandeling. Er wordt ook onderzocht naar “wat er thuis werkt” en hoe ouders/opvoeders kunnen bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Ook als het kind/jongere niet in individuele behandeling is, zijn ouders welkom om de opvoeding/begeleiding van hun kind te bespreken.

Aanmeldingsformulier

Geen velden gevonden.

Deel deze pagina, kies uw platform: