Kind en jeugd

In een gezinssituatie kunnen zich verschillende problemen voordoen. Ouders kunnen moeilijkheden hebben met de opvoeding van hun kinderen, kinderen en jongeren kunnen op hun beurt problemen hebben op school, met leeftijdsgenoten of met ouders/opvoeders. We bieden dan ook zowel hulp aan kinderen en jongeren, als aan ouders.

De problemen van kinderen en jongeren kunnen uiteenlopend van aard zijn. Sommige kinderen hebben het emotioneel lastig, ze piekeren veel, voelen zich angstig of hebben weinig zelfvertrouwen. Andere kinderen uiten vijandigheid of boos gedrag. Tegenvallende schoolprestaties, sociaal isolement, relatieproblemen met ouders/opvoeders kunnen ook een reden zijn om professionele hulp te zoeken.

Meer informatie over:

Kind en jeugd

In een gezinssituatie kunnen zich verschillende problemen voordoen. Ouders kunnen moeilijkheden hebben met de opvoeding van hun kinderen, kinderen en jongeren kunnen op hun beurt problemen hebben op school, met leeftijdsgenoten of met ouders/opvoeders. We bieden dan ook zowel hulp aan kinderen en jongeren, als aan ouders.

De problemen van kinderen en jongeren kunnen uiteenlopend van aard zijn. Sommige kinderen hebben het emotioneel lastig, ze piekeren veel, voelen zich angstig of hebben weinig zelfvertrouwen. Andere kinderen uiten vijandigheid of boos gedrag. Tegenvallende schoolprestaties, sociaal isolement, relatieproblemen met ouders/opvoeders kunnen ook een reden zijn om professionele hulp te zoeken.

Meer informatie over:

Aanmeldingsformulier

Deel deze pagina, kies uw platform: